Hoe toon ik compassie naar anderen en naar mezelf?


Compassie is een actieve vorm van meeleven. Met compassie toon je niet alleen begrip en empathie voor iemand, maar je vraagt met zorg en interesse naar de behoeften van de ander en helpt deze persoon met het verbeteren van diens leven en welbevinden.
Het lijden van een ander kan je raken. Wanneer je graag iets voor de ander doet is het belangrijk er eerst achter te komen wat de ander nodig heeft. Je toont begrip

en medeleven en daarbij werkelijke interesse in het (gevoels)leven en de behoeften van de ander.

Zou je deze persoonlijke behoeften niet kennen en vooraf niet checken bij de ander, dan kan het gebeuren dat jouw vorm van hulp niet aankomt of niet wordt gewaardeerd, dat het de ander energie kost en juist bijdraagt aan het lijden. Dan is je hulp niet passend.

Realiseer je altijd dat jouw behoefte om te helpen niet zo belangrijk is. Wanneer iemand lijdt staat de behoefte van hem of haar centraal. Het is daarbij wel goed om alleen dat te geven wat je ook werkelijk geven kunt. Wees je ook bewust van je grenzen en geef ze rustig aan.

​Voorbeeldzinnen

“Mag ik vragen: waar heb je behoefte aan?” “Dit kan ik voor je doen, zou je dat prettig vinden?” “Helaas kan ik dat niet geven, maar als je het fijn vindt wil ik je helpen iemand te vinden die hiervoor kan zorgen.” “ Liever niet?” “Natuurlijk is dat goed.” “Vind je het prettig als ik je over …. (vul zelf in wat passend is in de situatie, bijvoorbeeld; een paar uur/dagen/weken) nog eens bel?”

Wanneer je niet in de gelegenheid bent om de ander te vragen waarmee hij of zij zich geholpen voelt, toon je meer compassie door niets te doen in het bijzijn van deze ander.Als je die vorm van 'alleen maar aanwezig zijn' erg moeilijk vindt kun je laten weten dat je op afstand met je gevoel en gedachten bij hem of haar bent. Een keer een telefoontje, om te vragen hoe het met hem of haar is en om je steun te betuigen, geeft de ander het gevoel dat je betrokken bent.

Ben je wel in de gelegenheid en in staat om rustig en ondersteunend bij de ander te zijn, voel je dan nooit afgewezen wanneer de ander laat blijken dat je aanwezigheid of hulp niet meer nodig is.Wat je hebt te geven aan de ander kun je ook geven aan jezelf.

Hoe toon je compassie voor jezelf?

Iedereen heeft compassie en liefde nodig. Compassie is een universele vorm van liefde die in elk contact een rol kan spelen. Compassie biedt troost, verzachting en verbinding.

Compassie toon je in reactie op iemands lijden. Iedereen kent lijden in zijn leven omdat er nu eenmaal niet altijd aan al je behoeftes wordt voldaan. Ook je basisbehoeftes worden niet altijd bevredigd. Daarbij komen nog de nodige complexe situaties en veranderingen in je leven die onzekerheid en verwarring kunnen opwekken. Ieder mens zit zo wel eens in een situatie dat hij behoefte heeft aan begrip en medeleven. Daarbij denk je misschien in eerste instantie aan medeleven van een ander, maar schenk ook eens aandacht en medeleven aan jezelf!

Compassie voor jezelf begint, net als bij compassie voor een ander, bij het oprecht meevoelen; het vervelend vinden dat je lijden ervaart. Je gunt jezelf dat je niet meer hoeft te lijden, geen pijn meer hoeft te voelen. Je bent bereid om er, binnen je mogelijkheden, alles aan te doen om je lijden op te lossen, en jezelf te ondersteunen in het dragen van de pijn waar deze niet kan worden opgelost.

Om dit onderscheid te kunnen maken is het nodig oprechte interesse te tonen in jezelf: wat zijn je behoeftes en wensen? Wat zijn je mogelijkheden, je kracht en wat zijn je valkuilen? Wat denk je, wat voel je, wat doe je je? Welke gevolgen hebben die gedachten, emoties en handelingen voor jezelf en anderen?

Om hierachter te komen is het belangrijk zelfonderzoek te doen. Dit doe je door jezelf deze vragen te stellen en jezelf te observeren in je reactiepatronen. Welke automatische reacties ken je van jezelf in gedachten, gevoelens en acties.

Alleen door grondig zelfonderzoek kun je passende oplossingen voor jouw persoonlijke problemen vinden.Wat goed voor een ander is hoeft nog niet goed voor jou te zijn. Wat goed is voor jou kun je dus ontdekken door tijd en aandacht aan jezelf te geven door interesse en zelfonderzoek met begrip en zo min mogelijk oordelen. Je mag zijn wie je bent met al je sterke en zwakke kanten.Je hebt recht op leven en gelukkig zijn, net als ieder ander levend wezen.

Reken erop dat dit een proces is dat tijd nodig heeft. Oefen met een houding van liefdevolle vriendelijkheid naar jezelf. Oefenen is doen. Doen is nooit perfect, maar brengt wel verbetering.

Lukt het je niet alleen, vraag hierbij dan hulp van een ander. Het kan je ontwikkeling ten goede komen als je niet in je eentje blijft ploeteren wanneer je niet verder komt.

Wat heb jij door dit artikel of eigen ervaring geleerd over compassie tonen naar jezelf en anderen? Wat vindt je daarin lastig?
Vertel het ons in het commentaarveld onderaan deze pagina en laat anderen van jouw ervaringen leren.

May you be happy.
May you be well.
May you be safe.

Nienke Beukers
Beeldend Therapeut, Beeldend Coach, Beeldend Trainer
Art 4 Energy

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment: