Helpt Mindfulness bij emotionele problemen?

In 2014 heb ik een mindfulness training gevolgd om zelf het verschil te ervaren tussen wat ik heb geleerd in het Tibetaans boeddhistisch centrum en wat ik zou leren bij de Mindfulness Training (waar het boeddhisme wordt weggelaten).

De grondlegger van de Mindfulness Training (oorspronkelijk: Mindfulness Based Stress Reduction) John Kabat Zinn heeft het Boeddhisme willen loskoppelen van de mindfulness oefeningen. Hij heeft er op die manier voor gezorgd dat Mindfulness meer algemeen geaccepteerd is geraakt.

Gedurende de acht weken durende Mindfulness Training merkte ik dat ik de oefeningen van de training allemaal kon herleiden terug naar het boeddhisme, waaruit ik concludeerde dat ze voor het grootste deel zijn overgenomen. Dat was een prettige verrassing aangezien ik daar zelf nog steeds veel baat bij heb. Wat ik echter miste bij de mindfulness training was de context, de bedding in betekenis om op wat dieper niveau te kunnen begrijpen waaróm bepaalde oefeningen goed voor je zijn. Daarnaast miste ik ook iets specifiekere zorg en aandacht voor mensen die moeite hebben met op zichzelf te vertrouwen, uit angst dat ze tijdens de oefeningen overspoeld raken door hun emoties.Kortom; ik miste een wat meer geruststellende houding van warmte en wijsheid die ik wel had gevonden bij boeddhistische leraren, al boden natuurlijk ook zij geen therapie.

Is Mindfulness training een vorm van Therapie?

Toch gaan meeste mensen pas uit eigen beweging een mindfulness training starten als ze emotionele problemen ervaren. Zo waren er in mijn groep al drie mensen met een Burn-out.
Voor therapie moet je niet bij Mindfulness Training zijn, krijg je te horen bij het intakegesprek dat vooraf gaat aan de Mindfulness Training. Er wordt je gevraagd of je in therapie bent en er wordt aangegeven dat het geen therapie is. Het zou wel een aanvulling op therapie kunnen zijn, onder bepaalde voorwaarden die niet worden genoemd.

Deze voorwaarden komen er mijns inziens op neer dat je een bepaalde mate van emotionele stabiliteit moet hebben.

Het lastige daaraan is dat mensen vaak niet goed kunnen inschatten hoe ze zullen reageren op deze training.
Mensen lopen tijdens de training tegen vragen aan waar ze geen antwoord op krijgen. Ze krijgen dan te horen dat ze daarvoor bij hun therapeut moeten zijn, want binnen de training is daar geen tijd (aandacht) voor. Begrijpelijk, maar ik denk dat niet altijd duidelijk is wie nu de juiste doelgroep is, wie er echt klaar voor is.

Beeldende Therapie met Mindfulness

Als beeldend therapeut en - coach kan ik in dat tekort aan inbedding in psychologische zorg voorzien door meer persoonlijk ondersteunend te zijn en beter maatwerk te leveren. Bij Art 4 Energy oefen je op natuurlijke wijze mindfulness tijdens de sessies Beeldende Coaching en Beeldende Therapie. De oefeningen zijn aangepast aan de mate van jouw emotionele stabiliteit.Met het maken van beeldende opdrachten ben je haast ongemerkt, naast andere persoonlijke doelen, steeds bezig je aandacht te oefenen en te versterken. Leren vertrouwen, accepteren en zijn in het nu vormen de basis van mijn methode.

Art 4 Energy biedt ruimte voor het stellen van levensvragen naast alle andere vragen. Jij als mens staat centraal. Je bent goed zoals je bent.Alles is bespreekbaar en we doen alles binnen onze mogelijkheden om je te ondersteunen. Daarbuiten kunnen we je doorverwijzen.

Welke vragen heb jij over Mindfulness?
Laat het weten in het commentaarveld en ontvang GRATIS 10 manieren om je aandacht te oefenen.

May you be happy, May you be well, May you be safe!

Nienke Beukers
Beeldend Therapeut, Beeldend Coach
Art 4 Energy

Gerelateerde artikelen

10 Tips voor meer verbondenheid

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment: