Hoe ga je gezond om met stress?

Een van de manieren om gezond met stress om te gaan is zelfonderzoek. Door je aandacht naar binnen te richten, te ervaren, en te observeren wat je voelt, denkt en doet, kun je met enige afstand naar jezelf leren kijken.

Dit is belangrijk om een realistisch beeld te krijgen van jezelf en van het leven, om alles wat er is uiteindelijk zonder angst te aanvaarden.
Zonder kennis van de werkelijkheid kun je haar niet accepteren zoals ze is.

Dit geldt ook voor het accepteren van jezelf. Leer jezelf eerst beter kennen met je gedachten, emoties en patronen. Pas dan kun beginnen te veranderen wat je veranderen kunt en accepteren wat je niet veranderen kunt.

We hebben als mensen vaak de neiging om de invloed van onze gevoelens te overschatten; positieve gevoelens zouden ons in extase brengen en negatieve gevoelens vinden we eng omdat ze ons kunnen overspoelen. We denken dat er niets meer van ons over blijft als we deze zouden toelaten.

Daarbij onderschatten we vaak onze eigen kracht om negatieve emoties te doorvoelen. Als je werkelijk ruimte aan je emoties geeft, je er niet tegen verzet en er niet voor wegloopt, lossen ze na zo'n 20 tot 40 minuten vanzelf op. Mits het niet om een traumatische ervaring gaat kun je daarom best ruimte geven aan je emoties.

Toch verschilt deze draagkracht van mens tot mens. Het is niet erg als je nog niet durft te voelen. Niet iedereen kan dat zonder hulp.Daarom is de intake- en kennismakingsfase van het beeldend behandeltraject zo belangrijk.

Zij dient ervoor om jouw persoonlijke draagkracht te onderzoeken, zodat daar gedurende de beeldende therapie rekening mee kan worden gehouden.

Inkeer

Je aandacht naar binnen richten is niet altijd even gemakkelijk. Er zijn vele dagelijkse bezigheden die je in beslag kunnen nemen. Aan de andere kant kan het ook heel eenvoudig zijn. Door vaker stil te zijn ben je vroeg of laat in staat de stem van je gevoel en je behoeften te horen, zonder oordeel of kritiek van het denken.

Door te tekenen, schilderen, kleien, steenhakken of te knutselen kun je die stilte en ruimte ontwikkelen en oefenen met luisteren naar jezelf.Ben je wel in staat om te ervaren wat je voelt, dan kan het ook zijn dat je moeite hebt om dit in woorden uit te drukken. Dan kan het helpen om eerst je gevoelens te verbeelden.

Het voordeel van Beeldende Therapie, ten opzichte van een gesprek met een psycholoog, is dat de nadruk meer ligt op het doen. De ervaring die je opdoet leert je hoe je nu met stress omgaat en wat je wel- en niet lukt. Wat nog niet lukt kun je door middel van beeldende opdrachten versterken en aanvullen met nieuwe vaardigheden.

Vaardigheden die helpen bij het zoeken of behouden van de balans tussen inspanning en ontspanning.Tijdens beeldende therapie kun je veel soorten ervaring opdoen en vaardigheden oefenen.

Bij Art 4 Energy krijg je hier alle rust, ruimte en aandacht voor.

Op welke manier ga jij om met stress?
Geef hieronder jouw antwoord op deze vraag in het commentaarveld onderaan de pagina.

May you be happy.
May you be well.
May you be safe.

Nienke Beukers
Art 4 Energy

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment: