Hoe raak ik Burn-out?

Burn-out is een staat van totaal opgebrand zijn waarbij je voor langere tijd totaal geen energie meer hebt om ook maar de simpelste dingen te doen.

Je zou het misschien nog wel graag willen, maar je kunt gewoon niet meer. Vaak zijn is er sprake van meerdere oorzaken, zoals:


Je werk is voor langere tijd erg veeleisend met structureel overwerk, veel verantwoordelijkheden, soms weinig bevoegdheden, weinig grip en je voelt veel onmacht.Of je onderneemt heel veel leuke activiteiten die je ook allemaal even goed wilt doet, liefst perfect. Om geen fouten te maken draai je standaard overuren.

Verlies zoals overlijden, werkloosheid, verhuizen/emigreren/vluchten, ziek of gehandicapt raken, slachtoffer zijn van een misdrijf, of een andere traumatische gebeurtenis. Dit alles doet een enorm beroep op je veerkracht waardoor je weerstand afneemt en de kans op lichamelijke of geestelijke klachten toeneemt.

De manier waarop je als persoon omgaat met andere mensen en met grote en kleine levensgebeurtenissen bepalen voor een groot deel je draagkracht, veerkracht en kwetsbaarheid voor overspannenheid of Burn-out.

Mensen die neigen tot perfectionisme, die bovengemiddeld onzeker zijn, moeite hebben hun grenzen te stellen/bewaken, die enorm betrokken zij, niet passief kunnen zijn, er alles aan doen om ergens bij te horen of genoeg geld willen verdienen om zich een hoge levensstandaard te kunnen veroorloven, die lopen het risico burn-out te raken.

Taboe

Iemand die tegen een burn-out aanzit kan veel moeite hebben om dit tegenover zichzelf te erkennen, laat staan zijn of haar baas. Het is lastig om toe te geven dat je het werk of andere dagelijkse activiteiten (deels) niet meer aankunt, dat verandering noodzakelijk is en dat je stappen terug moeten doen.

Je bent bang belangrijke en leuke dingen in het leven te moeten missen en huiverig om je baan te verliezen als je niet meer volwaardig mee kunt draaien. Dat laatste is, zeker gezien de crisis, begrijpelijk en een reeële zorg.

De realiteit is echter dat als je op het werk (en privé) op tijd aan de bel zou trekken dat dit het risico op baanverlies juist verkleint. Want met een tussentijdse pas op de plaats kun je je leven en werk beter inrichten op je verminderde draagkracht.

In dat geval hoef je minder te verliezen dan als je doorgaat tot je echt niet meer kunt. Heel cru gesteld: hoe meer kapot je bent hoe groter het risico daadwerkelijk je gezondheid en je baan te verliezen.

Trek daarom op tijd aan de bel!

Hoe geef jij het aan als iets je teveel wordt?
Vertel het in onderstaand commentaarveld en ontvang GRATIS een extra sessie Beeldende E-Coaching.

May you be happy.
May you be well.
May you be safe!

Nienke Beukers
Beeldend Therapeut en Beeldend Coach
Art 4 Energy

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment: