Is een burn-out mijn eigen schuld?


Schuld is een lastig begrip. Het impliceert dat je willens en wetens iets doet wat niet goed is.Mensen zijn zich echter vaak niet zo bewust van zichzelf; van hun gedachten, emoties, lichamelijke gewaarwordingen, gedrag, grenzen en wensen.

Toch is ieder mens voor zijn eigen gedrag verantwoordelijk. Alles wat je doet of vermijdt heeft consequenties waar je dan weer zo goed als mogelijk mee om moet zien te gaan.

Fouten maken

Ieder mens maakt fouten en daardoor leer je. Sterker nog: alleen door fouten te maken leer je!Als je geneigd bent steeds dezelfde fouten te maken kan het zijn dat je nog wat meer inzicht kunt ontwikkelen in oorzaak en gevolg van gedachten, emoties en gedrag. Misschien weet je niet wat of hoe je moet veranderen om niet meer in dezelfde valkuil te stappen.

Lukt het je niet om op eigen kracht tot dit inzicht te komen dat kan het geen kwaad daarover in gesprek te gaan met een vriend, vriendin, familielid, therapeut, coach of trainer bijvoorbeeld.Een tweede manier om sneller te leren van je fouten is om meer en sneller dingen uit te proberen zodat je sneller meer fouten maakt en sneller meer leert.

Fouten maken doet vaak pijn en pijn gaan we doorgaans uit de weg. Daarom proberen veel mensen zo min mogelijk fouten te maken. Dit is volstrekt begrijpelijk, maar tegelijkertijd geeft het een vorm van schijnveiligheid, van niet volledig leven uit angst om keuzes en fouten te maken. Het kan een gevoel van leegte tot gevolg hebben, van gemiste kansen. Er is dan minder deining in je leven, maar ook minder plezier.

Kiezen

Alles wat je doet is een keuze. Keuzes maak je zelf en de verantwoordelijkheid met de gevolgen van die keuzes draag je zelf.
Als je ontevreden bent over de gevolgen van je keuzes kun je twee dingen doen:
1. je kiest ervoor jezelf en je gedrag te veranderen of
2. je accepteert de gevolgen.

Accepteer je de gevolgen niet en wil je ook niet veranderen, dan kun je spreken van 'eigen schuld'. Dan ben je zelf de oorzaak van je lijden.Alleen jij kunt jezelf en je leven veranderen. Die keuze kun je elk moment in je leven maken. Elk moment kun je besluiten je in te gaan zetten voor je eigen geluk en dat van anderen. Dat kost moeite want niets blijft vanzelf altijd zo gaan zoals het voor jou goed is.

Waarom zijn sommige mensen zo succesvol?

Als je naar succesvolle mensen kijkt lijkt het soms of veel dingen vanzelf gaan of dat ze veel geluk hebben. Maar als je goed kijkt zijn dit vaak harde werkers en volhouders die veel en snel keuzes maken, fouten maken en er snel van leren. Ze laten zich niet snel of lang van hun stuk brengen door tegenslag en gaan met een positieve instelling stug door.

Succes stijgt ze niet naar het hoofd (als ze het echt goed doen) en door tegenslag durven ze wel naar zichzelf te kijken en hun handelen te veranderen, maar halen zichzelf niet persoonlijk onderuit omdat ze iets deden wat minder goed uitpakte. Ze hebben gelijkmoedigheid in hun houding ontwikkeld, wat heel gezond en effectief is.

Dit illustreert dat geluk op langere termijn meer een kwestie is van mindset en levenshouding dan van toeval.

Al gaat dit niet over één nacht ijs, het is mogelijk om een meer gelukkig en tevreden leven te leiden door je levenshouding te veranderen.Het is jouw leven en de keuze is daarom altijd aan jou.

Welk inzicht in oorzaak en gevolg kun jij ontdekken in je eigen leven? Is er iets in het leven wat je echt niet kunt begrijpen?
Vertel het ons in het commentaarveld onderaan deze pagina.

May you be happy. May you be well. May you be safe.

Nienke Beukers
Beeldend Therapeut, -Coach en -Trainer
Art 4 Energy

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment: