Waarom zou ik loslaten?


Hoe vaak hoor je tegenwoordig niet de zin: 'Laat het los!'
Maar wat ís loslaten of wat wordt ermee bedoeld? Hoe doe je dat dan?

Het eerste waar ik aan denk bij loslaten is de schrikreactie. Je pakt als kind iets wat schadelijk voor je is zoals iets dat vies is of iets wat zo heet is dat je je eraan brandt, of iets dat elektrisch geladen is.

Andere mensen zien misschien in een flits een broer of zus tegen ze schreeuwen dat ze dat stuk speelgoed los moeten laten wat ze van hen gepakt hebben. Er is vaak een bepaalde druk, dreiging en een vervelende consequentie aan verbonden voor het geval dat je niet los zou laten.

Als je volwassen bent wordt er niet meer naar een tastbaar object verwezen, maar naar een vurige wens, streven om een bepaald doel te bereiken. Dit kan gericht zijn op het vergaren van bezit, maar doorgaans gaat het eerder om het verkrijgen van genoegdoening, respect, gelijk, of simpelweg de behoefte aan het uiten van je frustraties naar iemand.

'Laat het los' wordt tegen je gezegd als anderen inschatten dat de kans op het bereiken van je doel heel klein is, als je met jouw handelen jezelf in moeilijkheden brengt of als je met je handelen bij anderen negatief gedrag oproept.

Ja, ik wil loslaten, maar HOE dan?

Misschien voel je je niet helemaal lekker door die vurige wens, die steeds meer een obsessie lijkt te worden en wil je die wens wel loslaten, maar hoe doe je dat dan? En waarom zou je loslaten?

Je geest heeft veel verschillende neigingen en behoeften en een daarvan is grijpen, vasthouden, bedwingen ofwel: controle hebben over iets of iemand. Omdat dit eigenlijk nooit absoluut mogelijk is levert ons dit, wanneer het ons wel even lukt, de angst op om die zekerheid weer te verliezen. Die angst en spanning zijn een vorm van lijden. Het is niet prettig om angst of spanning te voelen.

Omdat we iets anders willen dan dat mogelijk is (controle en zekerheid) kun je zeggen dat we in verwarring zijn over de aard van de werkelijkheid. Als we blijven geloven in de maakbaarheid en mogelijkheid tot controle en zekerheid dan leven we in een illusie, in onwetendheid, omdat de realiteit nu eenmaal anders in elkaar steekt.

Eigenlijk weten we het wel, maar willen we de werkelijkheid niet accepteren zoals deze is.

Door de aard van de werkelijkheid af te wijzen scheppen we wrijving en lijden voor onszelf omdat we regelmatig worden geconfronteerd met wat we niet willen: voortdurende verandering van alles wat is.

Dit principe geldt eigenlijk voor alles wat je wilt afdwingen, hebben of controleren in het leven.

Loslaten is eigenlijk niets anders dan bewust te kiezen om ruimte te geven aan wat er op dit moment is: een situatie, gebeurtenis, gevoel, gedachte, gedrag, uiterlijk etcetera. Ongeacht of dit jouw goedkeuring kan wegdragen.

Gun wat er NU IS onvoorwaardelijk recht op bestaan.

Als je gelooft in rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid dan kan dit je helpen want waarom zou het een wel mogen bestaan of gebeuren en het ander niet?
Als je meer dan 1 kind hebt dan probeer je hen ook evenveel liefde te geven en de een niet voor te trekken op de ander. Als is een kind misschien niet zo mooi en gehandicapt. Beide kinderen verdienen onvoorwaardelijke liefde en bestaansrecht. Zo is het ook met alles wat er in het leven te ervaren is.

Loslaten is daarmee niets anders dan het loslaten van het je vastklampen, aan wat dan ook.

Daarom is het antwoord op de vraag; Waarom zou je loslaten? dan ook: om zo min mogelijk pijn te lijden.

Wat vindt jij moeilijk om los te laten?
Vertel het ons in onderstaand commentaarveld en ontvang 12 oefeningen in Mindfulness.

May you be happy. May you be well. May you be safe.

Nienke Beukers
Beeldend Therapeut, - Coach, -Trainer
Art 4 Energy

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment: