Wat is Beeldende Therapie of Beeldende Coaching?

Wat gebeurt er in een sessie Beeldende Therapie-Coaching?

Elke sessie ga je iets maken met creatieve materialen.
Als je zelf al weet met welk materiaal je wilt werken en met welk thema je aan de slag wilt dan mag je dat direct gaan doen.
Weet je dat nog niet dan geef ik je een opdracht aansluitend bij jouw probleem.
Kun je dit nog niet zo goed verwoorden aan het begin van  eerste sessie?
Wees gerust, want na afloop heb je hier meer helderheid over.

Hoe verloopt een sessie?

De ene keer laat ik je kiezen tussen twee of drie materialen, de andere keer stuur ik meer door het materiaal als een gegeven te brengen. Je krijgt altijd de ruimte en gelegenheid om het aan te geven als je iets niet wilt of dat je er tegen op ziet. Is dit het geval dan knippen we de opdracht in kleinere stappen of veranderende de opdracht, dan wel het materiaal. Niets ligt vast want alles in het leven en in de mens stroomt en verandert voortdurend.

Als je werkstuk af is of als het tijd is om te stoppen dan gaan we samen reflecteren op wat je in het maakproces hebt ervaren. Voor zover dat voor jou mogelijk is vertel je over de gedachten, emoties en handelingen die elkaar opvolgden.
Je kijkt naar het werkstuk zoals het nu voor je ligt, staat of hangt en vraagt je af; wat is er te zien en wat roept dit bij me op aan gevoelens, gedachten en associaties?

Therapeutische aspecten van het beeldend werkproces.

Wanneer je moeite hebt met het onder woorden brengen van wat je voelt kan het uitdrukken van je gevoel in materiaal (en vorm) jou de veiligheid bieden die je nodig hebt hebt om ruimte te scheppen tussen jou en de emotie.

Die ruimte geeft je lucht om vrijer te ademen en afstand te krijgen om naar je gevoel en de oorzaken hiervan te kunnen kijken. Deze ruimte kan je ook helpen dit gevoel te 'verdunnen'; minder sterk te maken, te laten uitdoven, of oplossen.

Het gaat er om vrijer te worden; emotionele bewegingsvrijheid te winnen wanneer je last hebt van beklemmende emoties.

Je kunt je emotie ook bewerken en transformeren in het werkproces zelf. Dan begin je bij een gevoel, bijvoorbeeld boosheid: Terwijl je je boosheid aan het uitdrukken bent verandert de emotie in een andere emotie; bijvoorbeeld verdriet. Dit kan spontaan gebeuren, maar dit kun je ook sturen door een heel andere beweging te maken met je arm, hand of vingers. Want verschillende bewegingen met je lichaam roepen verschillende sensaties en emoties in je op. Denk aan het contrast tussen met je vuist op tafel slaan of je hand zachtjes over een zacht stofje laten glijden.

Het voordeel van het voelen van verschillende emoties

Het voordeel van een andere emotie voelen, dan die eerste die alles overheersend leek te zijn, is dat er ruimte komt voor iets anders dan die ene overheersende emotie. De oorspronkelijke emotie heeft daardoor niet meer de almacht en minder ruimte.

Hoe meer andere emoties kunnen worden gevoeld hoe meer balans er ontstaat doordat alle emoties een meer gelijkwaardige hoeveelheid ruimte/aandacht krijgen. Deze ruimte kun je vervolgens uitbreiden naar je gedachten.
Ondertussen komt er misschien ook ruimte en aandacht voor je innerlijke waarnemer die ziet wat er zich allemaal in je afspeelt. Hoe meer ruimte en aandacht er naar je 'innerlijke waarnemer' gaat des te rustiger worden je gedachten en emoties. Ook dit bevordert je rust en balans.

Je kunt ook last hebben van een ingesleten gedragspatroon wat je onvrij maakt en problemen geeft.Dit patroon kun je doorbreken door naar de oorzaken te zoeken; de gedachten en emoties waarvanuit je je zo bent gaan gedragen en de situaties die deze gedachten en emoties hebben opgroepen.

Daarnaast kun je gaan oefenen met ander gedrag. Eerst met behulp van beeldende materialen en later in dagelijkse situaties.

Het voordeel van verschillende materialen

Wat betreft materiaal kun je bijvoorbeeld starten met materiaal dat aansluit bij je gedachten en emoties die bij dat gedragspatroon horen.
Je kunt geleidelijk aan het materiaal of de bewerking ervan (in beweging en kracht) veranderen of je kunt dit in grotere stappen doen door ineens een contrasterend materiaal in te zetten of een heel andere manier van bewerken. Hierin kan gecombineerd en gevarieerd worden in aansluiting op de persoonlijkheid en ontwikkeling van jou als cliënt.

Welke vragen dit artikel bij jou op?
Type je reactie of vraag in bij het commentaarveld hieronder.

Als er iets is waar je behoefte aan hebt en waarmee ik je van dienst kan zijn; al je vragen zijn welkom.
Email: art4energy.nl@gmail.com

May you be happy. May you be well. May you be safe.

Nienke Beukers
Beeldend Therapeut, Beeldende Coach, Beeldende Trainer
Art 4 Energy

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment: